Țigara

În timp ce fumătoarea trăgea din ea cu poftă, țigara se simțea ca într-al nouălea cer. Arogantă, admira cum fumul i se urca în atmosferă și își împrăștia mirosul neplăcut în jur.

Mmm, ce bine se simțea când fumătoarea o ținea între buzele ei moi și pline, aproape sărutând-o. Ce bine se simțea când era ținută delicat între degetele fine, ca un bun de preț. Pentru ea păreau că alternează săruturile cu îmbrățișările.

Mmm, și ce bine se simțea văzând modul neplăcut în care influența mediul. Era o țigară sadică, plăcerea ei cea mai mare era să îi umple pe ceilalți de fum. Cu fiecare pufăit își împrăștia vaporii printre hainele oamenilor, îmbibându-le cu mirosul ei greu și caracteristic. Și tot cu fiecare pufăit simțea cum mai distruge puțin plămânii fumătoarei, dar și ai trecătorilor.

Oamenii aceștia fragili..., gândea ea. cât de mult mă bucur să îi poluez cu fumul meu toxic! Cât de mult mă bucur să îi văd cum strâmbă din nas și privesc urât în direcția mea.

Și în timp ce țigara îi privea pe toți de sus, tramvaiul se apropie de stație. Mai rămăsese jumătate din ea, dar fu aruncată pe jos iar fosta ei partneră se urcă înăuntru.

Pff, regretă țigara. I-ar fi plăcut să se ducă natural, stingându-se lent și primindu-și ultimul sărut suav înaintea ultimului fum. Ar fi fost un sfârșit poetic și bine-meritat. Dar se mulțumea cu ce avuse. Viața ei, deși scurtă, a fost plină de realizări. Daca avea un singur regret, erau buzele între care zăcuse cu doar câteva clipe în urmă.

În timp ce ultima bucățică de jăratec se pregătea să se stingă iar iar țigara să își dea ultima suflare, fu ridicată de jos de un om al străzii. Trezită brusc din toropeală, a văzut cu oroare cum se apropie vertiginos de o gură știrbă, urât mirositoare, cu buze murdare și crăpate.

-Nu! Nu așa…, urlă ea disperată, dar nimeni nu o putea auzi.

A fost fumată rapid, cu poftă, turtită între degete jegoase și aspre, o veritabilă tortură… Și s-a dus brusc și urât, strivită sub călcâiul ghetelor.

Iar după ce ultima fărămiță de fum s-a dispat în aer, uitată a fost de lume.

Bogdan BUCUR

Bogdan BUCUR

Născut și crescut
București